Projeler

Devam Eden Projeler

 1. Patent Holder, PI, “Görüntü Tanıma Temelli Derin Öğrenme Algoritmaları ile Güneş Enerjisi Tesisleri İçin Yüksek Doğruluklu Üretim Tahminleri Geliştirilmesi” TEYDEP 1501, Ocak 2021-2023.
 2. Idea Owner, Advisor, “Projenin Adı Dağıtık Enerji Kaynaklarına Sahip Şebekelerde Talep Toplayıcılar için Yönetim ve Ticaret Platformu Geliştirilmesi” TEYDEP 1501, Ocak 2021-2023.

 

Tamamlanmış Projeler

 1. Danışman, Elektrik Dağıtım Şirketleri Kimyasal Depolama Tesisi Pilot Projesi, Project no:E18RND006.PL.PYP,EPDK, ELDER, 2018-2020.
 1. Proje Yürütücüsü, Mikro Şebeke Dizaynı, Geliştirilmesi ve Gösterilmesi, ERANET Projesi, proje no: 215E373, 2016-2019, (http://www.3dmicrogrid.com/)
 2. Danışman, Enerji Depolama Sistemleri, Project no: IPA 13/CS01d, IPA EU Projects (Enerji Bakanlığı, TEİAŞ, Dünya Bankası İşbirliği), 2018-2019.
 3. Proje Yürütücüsü,  Rastgele Yük Eğrisi Metodu ile Elektrik Kayıplarının Hesaplanması, AGÜ BAP project, no: FOA-2016-48, 2016-2017.
 4. Araştırmacı, ‘Model-Based Renewable Resource Risk Assessment Analysis and Simulation’ sponsored by Department of Energy (DOE)
 5. Araştırmacı, ‘Methods for High Penetration PV Studies’ sponsored by National Renewable Energy Laboratory (NREL)
 6. Araştırmacı, ‘Model-Based DC-AC Arc Flash Analysis and Simulation’ sponsored by Detroit Edison Energy (DTE)
 7. Araştırmacı, ‘Simulating Power Quality Problems due to system Harmonics’ sponsored by Orange and Rockland Utility (ORU)
 8. Araştırmacı, ‘Storm Modeling and Restoration of outages for Power Distribution Systems’ sponsored by Orange and Rockland Utility (ORU)
 9. Araştırmacı, ‘Cost Benefit Evaluation of Smart Grid Technology’ sponsored by Brookhaven National Laboratory and Electric Power Research Institutes (BNL and EPRI)
 10. Araştırmacı, ‘Development of new algorithm for Distributed Series Reactance (DSR) for Transmission Line Capacity and imbalance Problem’ supported by Smart Grid Wire