Yayınlar

A.Tezler :

A 1. Yüksek Lisans : Türkmen Türkçesinde Cümle Yapısı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1998.

A 2. Doktora : Âdâb-ı Makâl (Metin - Dil Özellikleri - Dizin), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009, 573 s.

B. Kitaplar:

B 1. Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Orya.) 12. baskı Aybil, Konya, 2013.

B 2. Âdâb-ı Makâl (Metin-Dil Özellikleri-Dizin), Aybil, Konya, 2011.

B 3. Konuşma Adabı, 2. baskı, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul, 2013.

B 4. Efkâr Meclisi (Seçki), 3. baskı, Aybil, Konya, 2013.

B 5. Yazılı ve Sözlü Anlatım (Orya.), Edgeakademi Yay., Ankara, 2012.

B 6. Türk Dili – Dil ve Anlatım (Orya.), Palet Yay., Konya, 2013.

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri:
C 1. İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatım Bozuklukları, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, S 25, Konya, 2011, s. 1 – 30.

C 2. TDK Tarafından Hazırlanan Türkçe Sözlük’ün İlk ve Son Baskısının Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler ve Bu Kelimelere Getirilen Türkçe Ekler Bakımından Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi, SBMY Dergisi, C 16, S 1, Konya, 2013, s. 159-167.

C 3. Bir Kelime Bir Kültür: Dünya, Erciyes, C 37, S 437, Kayseri, 2014, s. 30.

C 4. Türkçenin Güncel Sorunları-1. İyelik ve Kişi Eklerinin Yanlış Kullanımı, Erciyes, C 37, S 440, Kayseri, 2014, s. 29.

D. Seminer :

D 1. Türk Dil Kurumu Tarafından Hazırlanan Türkçe Sözlük’ün İlk Baskısıyla Son Baskısının Arapça – Farsça Kelimelere Getirilen Türkçe Ekler Bakımından Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2001.